Dentist Dr Elisa Paraschou

Dentist Dr Elisa Paraschou

The best care in Pediatric Dentistry and Periodontology.
Because striving for excellence is key.

After completing her Master in Dental Medicine in Sofia, Bulgaria in 2016, she
immediately started working in one of the most renowned private practices in Northern
Greece, established and run by her parents. Dr Paraschou is a native speaker of both
Greek and Bulgarian, and is fluent in English, German and French as well. In her fifth year
of undergraduate studies she interned for the two principal University Hospitals in
Bordeaux, France; “Pellegrin” and “St Andre”.

As a third generation dentist, it is her principal belief that promoting oral health and
delivering meticulous dental care is of paramount importance in our profession. This is
why she always strives to do her utmost to acknowledge the needs and requirements of
each patient and provide optimal care on a daily basis.

 

’Оптималн грижи в областта на Детската Дентална Медицина и Пародонтологията.
Защото ключът към успеха е постоянният стремеж за съвършенство.

След дипломирането й от Медицинския Университет в София, България, 2016-
та година, тя започва да работи за една от най-реномираните клиники в
Северна Гърция, в продължение на две години. Др Парасху има Гръцко и
Българско гражданство, а също така владее перфектно Английски, Немски и
Френски език. По време на петата година на обучението й, я наемат като
стажант лекар по Дентална Медицина в двете главни Университетски болници
в Бордо, Франция; “Pellegrin” и “St Andre”.
Като трета генерация Дентален Лекар, знае че промотирането на оралното
здраве и прилагането на иновативни методи и най-високо ниво
модернизирани технологии в денталните услуги е от фундаментално значение
в нашата професия. Затова тя винаги се стреми да осъзнава нуждите и
изискванията на всеки пациент и да предоставя оптимално ниво на лекарски
грижи ежедневно.

 

Μετά την αποφοίτησή της απο το Ιατρικό Παν/μιο της Σόφιας στη Βουλγαρία το
2016, ξεκινά να εργάζεται για δυο χρόνια σε μια απο τις πιο φημισμένες κλινικές
της Βορείου Ελλάδας. Η Δρ Παράσχου έχει Ελληνική και Βουλγάρικη υπηκοότητα,
καθώς επίσης μιλά και άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Κατα τη
διάρκεια του πέμπτου έτους των σπουδών της, την προσλαμβάνουν ως
ασκούμενη οδοντίατρο σε δυο απο τις μεγαλύτερες Πανεπιστημιακές Κλινικές
του Μπορντώ στη Γαλλία, την “Pellegrin” και την “St Andre”.
Ώς οδοντίατρος τρίτης γενιάς, η βασική της πεποίθηση είναι οτι η προαγωγή
της στοματικής υγείας και η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κλάδου μας. Γι’αυτό καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια να αναγνωρίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε ασθενή
και να παρέχει διεξοδική οδοντιατρική φροντίδα καθημερινά

Contacts